فرشید صفایی

وحدت اسلامی – خیابان بهشت – کوچه معراج – درمانگاه خیریه صالح

تلفن: 55803121

فرشید صفایی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرشید صفایی

خلاصه مشخصات:

  • فرشید صفایی
  • 55803121
  • وحدت اسلامی