فرحناز پاشا

دماوند – نرسیده به میدان امام حسین(ع) – بیمارستان بوعلی

تلفن: 33348036-9

فرحناز پاشا

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرحناز پاشا

خلاصه مشخصات:

  • فرحناز پاشا
  • 33348036-9
  • دماوند