فدراسیون  تخصصی والیبال جانبازان و معلولین

آدرس :میدان هفت تیر/ضلع شمالی باشگاه شیرودی//خیابان ورکش/فدراسیون جانبازان و معلولین

آکادمی :تخصصی والیبال علی نیک نام

مدیریت :علی نیک نام

همراه :09124443138

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فدراسیون تخصصی والیبال جانبازان و معلولین

خلاصه مشخصات:

  • علی نیک نام
  • 09124443138
  • میدان هفت تیر