فجر اپتیک

آدرس:میدان امام حسین- خیابان منتظری- خیابان مرتجایی (شهرستانی) پلاک 137

تلفن:02133324783

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فجر اپتیک

خلاصه مشخصات:

  • 02133324783
  • خیابان منتظری