فائزه طلاچیان

جاده مخصوص کرج – خیابان عبیدی – جنب پادگان 15 خرداد – درمانگاه صنیع خانی

تلفن: 44515060

فائزه طلاچیان

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فائزه طلاچیان

خلاصه مشخصات:

  • فائزه طلاچیان
  • 44515060
  • جاده مخصوص کرج