غلام حسین اسدی کرم

جاده مخصوص کرج – خیابان عبیدی – جنب پادگان 15 خرداد – درمانگاه صنیع خانی

تلفن: 44515060

غلام حسین اسدی کرم

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


غلام حسین اسدی کرم

خلاصه مشخصات:

  • غلام حسین اسدی کرم
  • 44515060
  • جاده مخصوص کرج