علی اکبر عمرانی

شهرری – سه راه ورامین – کلینیک تخصصی فیزیوتراپی حضرت ابوالفضل

تلفن: 55907710

متخصص 46ی و جراحی استخوان و مفاصل

علی اکبر عمرانی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


علی اکبر عمرانی

خلاصه مشخصات:

  • علی اکبر عمرانی
  • 55907710
  • شهرری