علی اکبر بندشاهی

نازی آباد – بازار دوم – نبش خیابان نیکنام جنوبی – مجتمع تخصصی بوعلی – طبقه دوم

تلفن: 55081222

علی اکبر بندشاهی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


علی اکبر بندشاهی

خلاصه مشخصات:

  • علی اکبر بندشاهی
  • 55081222
  • نازی آباد