علیرضا رازقی

 ابوذر (فلاح) – بیمارستان ضیاییان

تلفن: 55725216-7

متخصص 46ی و جراحی استخوان و مفاصل

علیرضا رازقی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


علیرضا رازقی

خلاصه مشخصات:

  • علیرضا رازقی
  • 55725216-7
  • ابوذر (فلاح)