عبدالحسین ارشادی

پیروزی – خیابان شکوفه – خیابان سیرجان – پلاک 48 – طبقه همکف

تلفن: 33781681

متخصص 46ی و جراحی استخوان و مفاصل

عبدالحسین ارشادی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


عبدالحسین ارشادی

خلاصه مشخصات:

  • عبدالحسین ارشادی
  • 33781681
  • پیروزی