طلیعه ساغری

پیروزی – بعد از چهارراه کوکا کولا – پلاک 807

تلفن: 77477138

طلیعه ساغری

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


طلیعه ساغری

خلاصه مشخصات:

  • طلیعه ساغری
  • 77477138
  • پیروزی