صالحه روحی

فداییان اسلام – بیمارستان فیروزآبادی

تلفن: 55902064-9

صالحه روحی


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


صالحه روحی

خلاصه مشخصات:

  • صالحه روحی
  • 55902064-9
  • فداییان اسلام