صادق جاوید

نبرد – نرسیده به خیابان پیروزی – پلاک 619

تلفن: 77477864

صادق جاوید

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


صادق جاوید

خلاصه مشخصات:

  • صادق جاوید
  • 77477864
  • نبرد