شهرام ایرانی

ابوذر (فلاح) – بیمارستان ضیاییان

تلفن: 55725216-7

شهرام ایرانی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


شهرام ایرانی

خلاصه مشخصات:

  • شهرام ایرانی
  • 55725216-7
  • ابوذر (فلاح)