سید مهدی مهدوی

افسریه – خیابان زمزم – نبش خیابان علامه امینی – درمانگاه شفا

تلفن: 33802845 – 33801785

متخصص 46ی و جراحی استخوان و مفاصل

سید مهدی مهدوی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


سید مهدی مهدوی

خلاصه مشخصات:

  • سید مهدی مهدوی
  • 33802845 - 33801785
  • افسریه