سید محمد باقر طباطبایی

افسریه – خیابان زمزم – نبش خیابان علامه امینی – درمانگاه شفا

تلفن: 33802845 – 33801785

متخصص 46ی و جراحی استخوان و مفاصل

سید محمد باقر طباطبایی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


سید محمد باقر طباطبایی

خلاصه مشخصات:

  • سید محمد باقر طباطبایی
  • 33802845 - 33801785
  • افسریه