سواركاري ميلاد صدر

آدرس :بعد از پليس راه اولين خروجي بين فاز2 و 3ميدان شقايق خ شقايق

كد پستي 1491733111

تلفن :44904970-09124182016

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


سواركاري ميلاد صدر

خلاصه مشخصات:

  • 44904970-09124182016
  • خ شقايق