سهراب سلیمان‌زاده

افسریه – خیابان زمزم – نبش خیابان علامه امینی – درمانگاه شفا

تلفن: 33802845

سهراب سلیمان‌زاده

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


سهراب سلیمان‌زاده

خلاصه مشخصات:

  • سهراب سلیمان‌زاده
  • 33802845
  • افسریه