سعیده شمس

امین الملک (امامزاده حسن) – کوچه حیدری – درمانگاه امامزاده حسن

تلفن: 55738885

سعیده شمس

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


سعیده شمس

خلاصه مشخصات:

  • سعیده شمس
  • 55738885
  • امین الملک (امامزاده حسن)