سالن ورزشی بارمان

ادرس :شریعتی – پل رومی – روبروی باغ سفارت ترکیه – پ. ۶

منطقه 1

فعالیت :بدنسازی و پرورش اندام

تلفن:021 2264 2028

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


سالن ورزشی بارمان

خلاصه مشخصات:

  • 021 2264 2028
  • شریعتی