سالن والیبال  جانبازان( اسلامشهر )

آدرس : تهران -کمربندی به طرف واوان/شهرک جانبازان/سالن جانبازان

همراه  :09123395667

مدیریت :ابراهیم وادی

آکادمی :اسلامشهر

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


سالن والیبال جانبازان( اسلامشهر )

خلاصه مشخصات:

  • ابراهیم وادی
  • 09123395667
  • کمربندی به طرف واوان