سازمان انرژیهای نو ایران

آدرس: شهرک قدس – انتهای بلوار شهید دادمان(پونک باختری) – جنب بزرگراه یادگار امام – ساختمان معاونت امور انرژی کد پستی ۱۴۶۸۶۱۱۳۸۷
وبسایت دانشگاه: http://www.suna.org.ir/
شماره تلفن: ۸۸۰۸۵۰۰۶-9
شماره فکس: ۸۸۰۸۵۰۰۶

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


سازمان انرژیهای نو ایران

خلاصه مشخصات:

  • ۸۸۰۸۵۰۰۶
  • شهرک قدس