دکتر همایون شهیدی

شریعتی – بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) – بیمارستان ایرانمهر

تلفن : 22009071-5

دکتر همایون شهیدی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر همایون شهیدی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر همایون شهیدی
  • 22009071-5
  • شریعتی