دکتر هاشم فخر یاسری

میدان ولی عصر(عج) – خیابان ولدی – نبش خیابان به آفرین – بیمارستان فیروزگر

تلفن : 82141600-82141201

دکتر هاشم فخر یاسری

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر هاشم فخر یاسری

خلاصه مشخصات:

  • دکتر هاشم فخر یاسری
  • 82141600-82141201
  • میدان ولی عصر(عج)