دکتر نسترن رضوانی زاده

شهرک صالح آباد – شهرک صالح آباد

تلفن: 55004050

دکتر نسترن رضوانی زاده

نمایندگی پورشه-تعمیرگاه پورشه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر نسترن رضوانی زاده

خلاصه مشخصات:

  • دکتر نسترن رضوانی زاده
  • 55004050
  • شهرک صالح آباد