دکتر نادیا آذری

شهرری – امین آباد – مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

تلفن: 33401220-9 ، 33401231-2

دکتر نادیا آذری

نمایندگی پورشه-تعمیرگاه پورشه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر نادیا آذری

خلاصه مشخصات:

  • دکتر نادیا آذری
  • 33401220-9 ، 33401231-2
  • شهرری