دکتر میترا علامه

فداییان اسلام – بیمارستان فیروزآبادی – کدپستی : 18497

تلفن: 55902064-9

دکتر میترا علامه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر میترا علامه

خلاصه مشخصات:

  • دکتر میترا علامه
  • 55902064-9
  • فداییان اسلام