دکتر مهدی آقایی ابیانه

مدنی (نظام آباد) – پایین تر از چهارراه نظام آباد – خیابان شعبانی – درمانگاه شماره 15

تلفن : 77549636-77555788

دکتر مهدی آقایی ابیانه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر مهدی آقایی ابیانه

خلاصه مشخصات:

  • دکتر مهدی آقایی ابیانه
  • 77549636-77555788
  • مدنی (نظام آباد)