دکتر مسعود انتظاری

رجایی – سه راه نان ماشینی – کلینیک تخصصی اتکا

تلفن: 55003801 – 55015847

دکتر مسعود انتظاری

نمایندگی پورشه-تعمیرگاه پورشه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر مسعود انتظاری

خلاصه مشخصات:

  • دکتر مسعود انتظاری
  • 55003801 - 55015847
  • رجایی