دکتر محمد مهدی امامی مقدم

تهرانسر – بلوار لاله – درمانگاه خیریه قوامین

تلفن: 44520582

دکتر محمد مهدی امامی مقدم

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر محمد مهدی امامی مقدم

خلاصه مشخصات:

  • دکتر محمد مهدی امامی مقدم
  • 44520582
  • تهرانسر