دکتر محمد فراتی کاشانی

پاسداران – خیابان نگارستان هشتم (کشوری) – میدان فرخی یزدی – درمانگاه خیریه شهدای مسجد ضرابخانه

تلفن : 22842000-22856822

دکتر محمد فراتی کاشانی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر محمد فراتی کاشانی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر محمد فراتی کاشانی
  • 22842000-22856822
  • پاسداران