دکتر محمدرضا لیل آبادی اصل

میدان نوبنیاد – خیابان لنگری – خیابان صنایع – بیمارستان دکتر چمران

تلفن : 22937031-5-22939741-5

دکتر محمدرضا لیل آبادی اصل

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر محمدرضا لیل آبادی اصل

خلاصه مشخصات:

  • دکتر محمدرضا لیل آبادی اصل
  • 22937031-5-22939741-5
  • میدان نوبنیاد