دکتر فریدون آفرین زاده

17 شهریور – نبش خیابان حداد عادل – درمانگاه شهیدرضایی

تلفن : 33521035

دکتر فریدون آفرین زاده

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر فریدون آفرین زاده

خلاصه مشخصات:

  • دکتر فریدون آفرین زاده
  • 33521035
  • 17 شهریور