دکتر فاطمه خیرالدین

بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) – خیابان عبیدی – جنب پادگان 15 خرداد – درمانگاه صنیع خانی – کدپستی : 1389818115

تلفن: 44515040

دکتر فاطمه خیرالدین

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر فاطمه خیرالدین

خلاصه مشخصات:

  • دکتر فاطمه خیرالدین
  • 44515040
  • بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)