دکتر علی اکبر نصیری افشار

ولنجک – خیابان تابناک – بیمارستان طالقانی – کدپستی : 19857

تلفن: 22432560-9

دکتر علی اکبر نصیری افشار

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر علی اکبر نصیری افشار

خلاصه مشخصات:

  • دکتر علی اکبر نصیری افشار
  • 22432560-9
  • ولنجک