دکتر عبدالحمید حسین نیا

بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) – شهرک ولی عصر – خیابان سلیمانی – نبش خیابان بنایی – درمانگاه غیاثی – کدپستی : 1373658153

تلفن: 66242710-6

دکتر عبدالحمید حسین نیا

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر عبدالحمید حسین نیا

خلاصه مشخصات:

  • دکتر عبدالحمید حسین نیا
  • 66242710-6
  • بزرگراه سعیدی (جاده ساوه)