دکتر صالحه میر بلوک

یافت آباد شرقی – خیابان شاندیز – مرکز بهداشتی خاکباز

تلفن: 66239074

دکتر صالحه میر بلوک

نمایندگی پورشه-تعمیرگاه پورشه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر صالحه میر بلوک

خلاصه مشخصات:

  • دکتر صالحه میر بلوک
  • 66239074
  • یافت آباد شرقی