دکتر سید مجتبی عاملی

مطهری (تخت طاووس) – خیابان فجر (جم) – پلاک 53 – طبقه دوم – واحد 5

تلفن : 88303549-88301928

دکتر سیدمجتبی عاملی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر سید مجتبی عاملی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر سیدمجتبی عاملی
  • 88303549-88301928
  • مطهری (تخت طاووس)