دکتر سید علی رکنی

جاده مخصوص کرج – خیابان عبیدی – جنب پادگان 15 خرداد – درمانگاه صنیع خانی

تلفن: 44515040 ، 44515060 ، 44515070

دکتر سید علی رکنی

نمایندگی پورشه-تعمیرگاه پورشه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر سید علی رکنی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر سید علی رکنی
  • 44515040 ، 44515060 ، 44515070
  • جاده مخصوص کرج