دکتر سیدهادی حسینی نسب

تهرانسر – بلوار گل ها – بلوار لاله – پلاک 2 – درمانگاه خیریه صاحب کوثر (قوامین) – کدپستی : 1388699858

تلفن: 44520582-6

دکتر سیدهادی حسینی نسب

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر سیدهادی حسینی نسب

خلاصه مشخصات:

  • دکتر سیدهادی حسینی نسب
  • 44520582-6
  • تهرانسر