دکتر سیدمهدی بلادی

شهرک شریعتی – خیابان صمدی – کوچه 55 – کوچه پدرام – پلاک 3 – کدپستی : 1894856479

دکتر سیدمهدی بلادی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر سیدمهدی بلادی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر سیدمهدی بلادی
  • شهرک شریعتی