دکتر سیدمحمدحسن مرتضوی

15 خرداد – بین خیابان وحدت اسلامی و خیام – کوچه بادامچی – درمانگاه سیدالشهدا(ع)

تلفن : 55801631-40-55801619

دکتر سیدمحمدحسن مرتضوی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر سیدمحمدحسن مرتضوی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر سیدمحمدحسن مرتضوی
  • 55801631-40-55801619
  • 15 خرداد