دکتر سیدامیر میرباقری

بلوار کشاورز – پلاک 183 – بیمارستان پارس

تلفن : 88960051-9

دکتر سیدامیر میرباقری

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر سیدامیر میرباقری

خلاصه مشخصات:

  • دکتر سیدامیر میرباقری
  • 88960051-9
  • بلوار کشاورز