دکتر سعید آجدانی

زمزم -چهار راه صالح نیا – کوچه باغ – مرکز بهداشتی درمانی شهید قهرودی

تلفن: 55824030

دکتر سعید آجدانیارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر سعید آجدانی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر سعید آجدانی
  • 55824030
  • زمزم