دکتر سعید آجدانی

زمزم -چهار راه صالح نیا – کوچه باغ – مرکز بهداشتی درمانی شهید قهرودی

تلفن: 55824030

دکتر سعید آجدانی

نمایندگی پورشه-تعمیرگاه پورشه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر سعید آجدانی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر سعید آجدانی
  • 55824030
  • زمزم