دکتر رسول عزیزی

کریمخان زند – خیابان سنایی – پلاک 118 – طبقه چهارم

تلفن : 88306166

دکتر رسول عزیزی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر رسول عزیزی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر رسول عزیزی
  • 88306166
  • کریمخان زند