دکتر بهروز مخلصی

میدان نوبنیاد – خیابان لنگری – خیابان صنایع – بیمارستان دکتر چمران

تلفن : 22937031-5-22939741-5

دکتر بهروز مخلصی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر بهروز مخلصی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر بهروز مخلصی
  • 22937031-5-22939741-5
  • میدان نوبنیاد