دکتر امیرهوشنگ علی زاده

ولنجک – خیابان تابناک – بیمارستان طالقانی

تلفن : 22432560-9

دکتر امیرهوشنگ علی زاده

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر امیرهوشنگ علی زاده

خلاصه مشخصات:

  • دکتر امیرهوشنگ علی زاده
  • 22432560-9
  • ولنجک