دوچرخه فروشی هامون

نشانى :ایران،  تهران ، خ. خاوران – روبروی فرهنگ سرای خاوران – بعد از پل عابر – پ.955

منطقه 15

تلفن :۳۳۷۰۲۲۲۵, ۳۳۷۰۶۳۹۲

فکس :۳۳۷۰۶۳۹۲

صندوق پستی :۱۷۹۹۷

نام مسئول :شهرام ابردوست

شاخه فعاليت :دوچرخه و قطعات دوچرخه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دوچرخه فروشی هامون

خلاصه مشخصات:

  • شهرام ابردوست
  • ۳۳۷۰۲۲۲۵, ۳۳۷۰۶۳۹۲
  • خ. خاوران - روبروی فرهنگ سرای خاوران