دوچرخه فروشی نگاه كالا

نشانى :ایران،  تهران ، جنت آباد – نرسیده به 35متری گلستان – نبش خیابان نصیری – پ. 1/4

منطقه 5

تلفن :۴۴۴۰۶۸۶۸

صندوق پستی :۱۴۷۵۶

شاخه فعاليت :دوچرخه و قطعات دوچرخه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دوچرخه فروشی نگاه كالا

خلاصه مشخصات:

  • ۴۴۴۰۶۸۶۸
  • جنت آباد