دوچرخه فروشی نورخانی

نشانى :ایران،  تهران ، خ. قلعه مرغی – خ. رشیدی جهان – خ. حقیقی – ك. حاتمیان – پ.127

منطقه 17

تلفن :۵۵۷۳۴۷۵۶

صندوق پستی :۱۳۶۴۶

نام مسئول :عزت اله نورخانی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دوچرخه فروشی نورخانی

خلاصه مشخصات:

  • عزت اله نورخانی
  • ۵۵۷۳۴۷۵۶
  • خ. قلعه مرغی - خ. رشیدی جهان